Brlog radionice provedene u tri dječja vrtića u Bjelovaru

Svakodnevni rad s djecom u predškolskim ustanovama i nižim razredima osnovne škole zahtjeva mnoštvo kreativnih ideja kojima bi se podržala dječja znatiželja, potrebe za kretanjem, učenjem pa tako i opuštanjem. Plesna umjetnost tome može puno doprinijeti.

Prošli tjedan održale su se Brlog radionice u Dječjem vrtiću Osmijeh, Dječjem vrtiću Bjelovar i Dječjem vrtiću Ciciban. Voditeljica radionica bila je Irma Unušić, a samu provedbu podržalo je Ministarstvo kulture i medija.

Na radionicama polaznicima su se približili i prenijeli načini na koje se s plesom i pokretom može raditi s djecom s posebnim fokusom na to kada u danu je to moguće, potrebno ili poželjno. Temelj za radionicu je Brlog album.

BRLOG ALBUM

BRLOG je inovativni interdisciplinarni glazbeni album čija je osnovna svrha kreativnim pristupom u radu s tijelom, pokretom, plesom i glazbom utjecati pozitivno na veću svijest o tijelu, povezanost tijela i uma, svijesti o dahu i samome sebi, a time preventivno djelovati na mentalno zdravlje djece u dobi od 4 do 11 godina. Integralni dio Brlog albuma je i knjižica s tekstualnim uputama i ilustracijama koje dodatno motivira na ciljano korištenje albuma te na taj način nadopunjava glazbene brojeve i upućuje na korištenje albuma u svrhu grupnog ili individualnog rada s djecom.

Autorica: Irma Unušić / SHOOMA
Autori glazbe i aranžmana: Ivan Marojević i Vanesa Petrac 

Autorica teksta glazbenih brojeva: Vanesa Petrac

Suradnica za ples i glazbu: Nastasja Štefanić Kralj
Gitara i elektronski instrumenti: Ivan Marojević
Vokal: Vanesa Petrac
Viola: Nastasja Štefanić Kralj
Terenske snimke: Ivan Marojević i Vanesa Petrac 

Ilustracije i dizajn: Petra Zlonoga
Studijsko snimanje glazbe: Marko Horvat (MHZ studio)

© 2023 Shooma
chevron-down