Ninabu na Festivalu Bobri u Ljubljani

Gostovanje predstave Ninabu na Festivalu Bobri u Ljubljani održalo se 29.3.2022. u suradnji s Plesnim Teatrom Ljubljana u sklopu SWOP programske linije Generator platforme. Hvala svim organizatorima, a posebno publici iz Ljubljane koja se hrabro prepustila našem ninabuanju.

Fotografije s gostovanja: Katarina Kolenc

© 2024 Shooma
chevron-down