Kategorija projekta: KORAK ZA PLES

KORAK ZA PLES 2022.

KORAK ZA PLES je projekt koji približava suvremeni ples mladim osobama  srednjoškolske dobi na području grada Bjelovara.  Kroz različite aktivnosti […]

KORAK ZA PLES 2020.

Korak za ples je projekt razvoja publike koji se provodio ljeto 2020. godine u partnerstvu Centra za cjeloživotno učenje i […]

© 2024 Shooma
chevron-down