Uvjeti korištenja

Sadržaj na web stranicama www.shooma.hr zaštićen je autorskim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranica www.shooma.hr bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Umjetničkoj organizaciji SHOOMA ili bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka UO SHOOMA. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća:

  • sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te
  • prihvaća koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

UO SHOOMA se u potpunosti odriče svake odgovornosti:

  • koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica
  • za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica te
  • za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica

Ove web stranice mogu sadržavati i veze na dokumente, podatke, informacije kreiranih od strane trećih osoba. UO SHOOMA nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti od potpunosti i dostupnosti sadržaja kreiranih od strane trećih osoba.

© 2024 Shooma
chevron-down